HKU Nuclear Physics GroupPrincipal Investigator  

Dr. Jenny Hiu Ching Lee

Room 516 CYM Physics Building

Tel: +852 2219 4616

Fax: +852 2259 9152

Email: jleehc@hku.hk

Curriculum Vitae

Postdoc(s)

Xinxing Xu

Email: xinxing@hku.hk

Sidong Chen

Email: sdchen@hku.hk

PhD Student(s)
 
 

Jiajian Liu

Email: u3003393@hku.hk

Taras Igorevich Lokotko

Email:u3003392@hku.hk

 

Pengjie Li

Email: Lipj@connect.hku.hk

Pengfei Liang

Email: liangpf@hku.hk

 

Wenduo Xian

Email:xianwd18@hku.hk

 
Undergraduate Student(s)

Chong Pooi Seong

Email: eric2207@connect.hku.hk

Chi Kin TAM

Email: u3527416@connect.hku.hk

External members for Data Analysis

Alumni
Former Posdoc(s)
  • Sylvain Leblond
Former Undergraduate and visiting student
  • Qingqing Zhao
  • HEO Chan
  • Chi en TEH
  • Xinzhi Teng